Ερευνα

Dietmar Schröder x Τεχνική ασφάλιση υγείας: Η Queraufsteiger

Dietmar Schröder x Τεχνική ασφάλιση υγείας: Η Queraufsteiger

Harald Neumann x Bundesrechenzentrum Wien: Μικρή χώρα - πολύ μεγάλη

Harald Neumann x Bundesrechenzentrum Wien: Μικρή χώρα - πολύ μεγάλη

Οι CIO σκέφτονται τις αρχιτεκτονικές

Οι CIO σκέφτονται τις αρχιτεκτονικές

Μελέτη από την COMPUTERWOCHE και την CIO: Πρέπει να ξέρετε για την ασφάλεια του Endpoint

Μελέτη από την COMPUTERWOCHE και την CIO: Πρέπει να ξέρετε για την ασφάλεια του Endpoint

Ασφάλεια τελικού σημείου: Συνεχής αναζήτηση κανονικότητας

Ασφάλεια τελικού σημείου: Συνεχής αναζήτηση κανονικότητας

IT ανεξάρτητη μελέτη 2016: Ισχυρή ζήτηση για ελεύθερους επαγγελματίες της πληροφορικής

IT ανεξάρτητη μελέτη 2016: Ισχυρή ζήτηση για ελεύθερους επαγγελματίες της πληροφορικής

Μελέτη σχετικά με τις στρατηγικές προμήθειας: Οι εταιρείες επιθυμούν να επικεντρωθούν περισσότερο στις υπεράκτιες υπηρεσίες

Μελέτη σχετικά με τις στρατηγικές προμήθειας: Οι εταιρείες επιθυμούν να επικεντρωθούν περισσότερο στις υπεράκτιες υπηρεσίες

Μελέτη Ετοιμότητας Cloud 2015: Οι γερμανικές εταιρείες είναι έτοιμες για το σύννεφο

Μελέτη Ετοιμότητας Cloud 2015: Οι γερμανικές εταιρείες είναι έτοιμες για το σύννεφο

CW ανεξάρτητη μελέτη 2015: Όσοι έχουν το πόδι τους στην πόρτα κερδίζουν τις παραγγελίες

CW ανεξάρτητη μελέτη 2015: Όσοι έχουν το πόδι τους στην πόρτα κερδίζουν τις παραγγελίες

Βελτιστοποιήστε, αναπτύξτε, ξεκινήστε: Σταδιακά στο νέο επιχειρηματικό μοντέλο του Διαδικτύου

Βελτιστοποιήστε, αναπτύξτε, ξεκινήστε: Σταδιακά στο νέο επιχειρηματικό μοντέλο του Διαδικτύου

Ασφάλεια και Cloud Computing: Αποτελεσματική προστασία δεδομένων στο σύννεφο

Ασφάλεια και Cloud Computing: Αποτελεσματική προστασία δεδομένων στο σύννεφο

Προοπτικές ΚΟΑ 2013: Έρευνα σχετικά με το μάρκετινγκ στη μετάβαση

Προοπτικές ΚΟΑ 2013: Έρευνα σχετικά με το μάρκετινγκ στη μετάβαση

Έρευνα μέχρι το τέλος Νοεμβρίου: Οι επιθυμίες των αυτοαπασχολούμενων τεχνολογιών πληροφορικής

Έρευνα μέχρι το τέλος Νοεμβρίου: Οι επιθυμίες των αυτοαπασχολούμενων τεχνολογιών πληροφορικής

Εξέταση εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις υπηρεσίες που διαχειρίζεται: Το Cloud 2.0 καλεί για καμπύλη εκμάθησης νέων χρηστών

Εξέταση εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις υπηρεσίες που διαχειρίζεται: Το Cloud 2.0 καλεί για καμπύλη εκμάθησης νέων χρηστών

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ: Διαχειριζόμενες υπηρεσίες μεταξύ cloud και πελάτη

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ: Διαχειριζόμενες υπηρεσίες μεταξύ cloud και πελάτη

Μελέτη από την Computerwoche και την CIO: Η Διαχείριση Υπηρεσιών Επιχειρήσεων διασπά τα σιλό

Μελέτη από την Computerwoche και την CIO: Η Διαχείριση Υπηρεσιών Επιχειρήσεων διασπά τα σιλό

Μελέτη προέλευσης 2018: Σταδιακά στο σύννεφο

Μελέτη προέλευσης 2018: Σταδιακά στο σύννεφο

Εφαρμογές και Όρια του "AI και Αυτοματισμού": Σκοπός: Αυτοματισμός - Μέσα: Τεχνητή Νοημοσύνη

Εφαρμογές και Όρια του "AI και Αυτοματισμού": Σκοπός: Αυτοματισμός - Μέσα: Τεχνητή Νοημοσύνη

Έτοιμο, εξυπηρέτηση!: Οι υπηρεσίες που διαχειρίζονται θέλουν να είναι καλά προετοιμασμένες

Έτοιμο, εξυπηρέτηση!: Οι υπηρεσίες που διαχειρίζονται θέλουν να είναι καλά προετοιμασμένες

Μελέτη από την COMPUTERWOCHE και την CIO: Η Διαχείριση Υπηρεσιών Επιχειρήσεων μόλις ξεκινάει

Μελέτη από την COMPUTERWOCHE και την CIO: Η Διαχείριση Υπηρεσιών Επιχειρήσεων μόλις ξεκινάει

Οι γερμανικές εταιρείες καθυστέρησαν: Οι ειδικοί ασφαλείας θέλουν οι εταιρείες να πάρουν το φόβο του σύννεφου

Οι γερμανικές εταιρείες καθυστέρησαν: Οι ειδικοί ασφαλείας θέλουν οι εταιρείες να πάρουν το φόβο του σύννεφου

Στρατηγικές, συνεργίες και πόροι που επιδιώκονται: "Κανείς δεν πρέπει να είναι τόσο τυφλός για να ξεπεράσει τις σημαντικές τάσεις"

Στρατηγικές, συνεργίες και πόροι που επιδιώκονται: "Κανείς δεν πρέπει να είναι τόσο τυφλός για να ξεπεράσει τις σημαντικές τάσεις"

Expert Cloud Ασφάλεια στρογγυλής τράπεζας: Ο πάροχος θα το κάνει ήδη

Expert Cloud Ασφάλεια στρογγυλής τράπεζας: Ο πάροχος θα το κάνει ήδη

Εκμάθηση μηχανών στις γερμανικές εταιρείες: μεταξύ αισιοδοξίας και αναβλητικότητας

Εκμάθηση μηχανών στις γερμανικές εταιρείες: μεταξύ αισιοδοξίας και αναβλητικότητας

Μαθησιακή μηχανή στρογγυλής τραπέζης: Δυναμικό που δεν έχει ακόμη εξαντληθεί: Οι επιστήμονες δεδομένων συχνά κάθονται σε ξηρή γη

Μαθησιακή μηχανή στρογγυλής τραπέζης: Δυναμικό που δεν έχει ακόμη εξαντληθεί: Οι επιστήμονες δεδομένων συχνά κάθονται σε ξηρή γη

Μελέτη IoT από την COMPUTERWOCHE και την CIO: Οι επιχειρήσεις είναι αισιόδοξες για το IoT

Μελέτη IoT από την COMPUTERWOCHE και την CIO: Οι επιχειρήσεις είναι αισιόδοξες για το IoT

CIO και CIO IoT Μελέτη 2019: Εμψύχωση: άλμα στα έργα του πολέμου

CIO και CIO IoT Μελέτη 2019: Εμψύχωση: άλμα στα έργα του πολέμου

Ψηφιοποίηση στο "Κρυμμένο Πρωτάθλημα": Άγνωστες ηγέτες της παγκόσμιας αγοράς σε άνοδο

Ψηφιοποίηση στο "Κρυμμένο Πρωτάθλημα": Άγνωστες ηγέτες της παγκόσμιας αγοράς σε άνοδο

IT ανεξάρτητη μελέτη 2017: IT Freelancer - μπορεί να είναι λίγο περισσότερο;

IT ανεξάρτητη μελέτη 2017: IT Freelancer - μπορεί να είναι λίγο περισσότερο;

Διαμεσολάβηση ελεύθερων επαγγελματιών πληροφορικής: μεγαλύτερη ζήτηση, μεγαλύτερη πίεση

Διαμεσολάβηση ελεύθερων επαγγελματιών πληροφορικής: μεγαλύτερη ζήτηση, μεγαλύτερη πίεση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Άγκυρα διάσωσης για τμήματα ΤΠ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Άγκυρα διάσωσης για τμήματα ΤΠ

Διαχείριση Επιχειρηματικών Υπηρεσιών: Οι εταιρείες σκέφτονται στις Υπηρεσίες

Διαχείριση Επιχειρηματικών Υπηρεσιών: Οι εταιρείες σκέφτονται στις Υπηρεσίες

Μελέτη IDG για την εκμάθηση μηχανών / βαθιά μάθηση: Το KI / ML βελτιστοποιεί τις εσωτερικές διαδικασίες

Μελέτη IDG για την εκμάθηση μηχανών / βαθιά μάθηση: Το KI / ML βελτιστοποιεί τις εσωτερικές διαδικασίες

Μελέτη "Πρόβλεψη Analytics 2018": Το προγνωστικό Analytics αναβαθμίζει την ταχύτητα

Μελέτη "Πρόβλεψη Analytics 2018": Το προγνωστικό Analytics αναβαθμίζει την ταχύτητα

Δυναμικό του Ίντερνετ των πραγμάτων που δεν έχει ακόμη εξαντληθεί: οι επιχειρήσεις πρέπει να ορίσουν με σαφήνεια την επιχειρηματική περίπτωση στο Διαδίκτυο

Δυναμικό του Ίντερνετ των πραγμάτων που δεν έχει ακόμη εξαντληθεί: οι επιχειρήσεις πρέπει να ορίσουν με σαφήνεια την επιχειρηματική περίπτωση στο Διαδίκτυο

Μελέτη IDG: Η μετανάστευση σύννεφων είναι ένα σημαντικό θέμα πληροφορικής - και πολλά άλλα;

Μελέτη IDG: Η μετανάστευση σύννεφων είναι ένα σημαντικό θέμα πληροφορικής - και πολλά άλλα;

IDG συνεντεύξεις 347 εταιρείες: ITSM: λειτουργικά ισχυρή, στρατηγικά επεκτάσιμη

IDG συνεντεύξεις 347 εταιρείες: ITSM: λειτουργικά ισχυρή, στρατηγικά επεκτάσιμη

Τάσεις στην αγορά προμήθειας: μεγάλες ευχές, μικρούς προϋπολογισμούς

Τάσεις στην αγορά προμήθειας: μεγάλες ευχές, μικρούς προϋπολογισμούς

Εβδομάδα υπολογιστών και μελέτη CIO IoT: Η ασφάλεια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για το IoT

Εβδομάδα υπολογιστών και μελέτη CIO IoT: Η ασφάλεια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για το IoT

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Στρογγυλή Τράπεζα: Cloud Computing: Εκσυγχρονισμός εφαρμογών - αλλά πώς;

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Στρογγυλή Τράπεζα: Cloud Computing: Εκσυγχρονισμός εφαρμογών - αλλά πώς;

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Στρογγυλή Τράπεζα Τεχνητή Νοημοσύνη: Μεγάλη δυναμική συναντά τους διστακτικούς χρήστες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Στρογγυλή Τράπεζα Τεχνητή Νοημοσύνη: Μεγάλη δυναμική συναντά τους διστακτικούς χρήστες

Μελέτη "Διαχείριση ταυτότητας και πρόσβασης": Το τμήμα πληροφορικής έχει (συνήθως) το καπέλο στο IAM

Μελέτη "Διαχείριση ταυτότητας και πρόσβασης": Το τμήμα πληροφορικής έχει (συνήθως) το καπέλο στο IAM

Μελέτη IoT από την COMPUTERWOCHE και την CIO: Το Διαδίκτυο των πραγμάτων κερδίζει αργά

Μελέτη IoT από την COMPUTERWOCHE και την CIO: Το Διαδίκτυο των πραγμάτων κερδίζει αργά

Διαχείριση ταυτότητας και πρόσβασης: "Το IAM αποτυγχάνει όταν χρειάζεστε ξεχωριστό υλικό"

Διαχείριση ταυτότητας και πρόσβασης: "Το IAM αποτυγχάνει όταν χρειάζεστε ξεχωριστό υλικό"

Βασικά συμπεράσματα της μελέτης "Security Automation 2017": Οι διαδικασίες ασφάλειας της τεχνολογίας πληροφορικής είναι αυτοματοποιημένες - αλλά σε μικρά βήματα

Βασικά συμπεράσματα της μελέτης "Security Automation 2017": Οι διαδικασίες ασφάλειας της τεχνολογίας πληροφορικής είναι αυτοματοποιημένες - αλλά σε μικρά βήματα

IDG Study Workplace του Μέλλοντος: Ακόμα αρκετό περιθώριο βελτίωσης

IDG Study Workplace του Μέλλοντος: Ακόμα αρκετό περιθώριο βελτίωσης

Χώρος εργασίας στο μέλλον: οι χρήστες χρειάζονται περιθώρια δράσης

Χώρος εργασίας στο μέλλον: οι χρήστες χρειάζονται περιθώρια δράσης

Χώρος εργασίας στο μέλλον: Εργαστήριο à la carte

Χώρος εργασίας στο μέλλον: Εργαστήριο à la carte

Ψηφιακή πελατειακή εμπειρία: Ο μακρύς δρόμος προς τις ψηφιακές σχέσεις πελατών

Ψηφιακή πελατειακή εμπειρία: Ο μακρύς δρόμος προς τις ψηφιακές σχέσεις πελατών

Χώρος εργασίας του μέλλοντος: Εργαζόμενοι - Η κινητήρια δύναμη στο επίκεντρο

Χώρος εργασίας του μέλλοντος: Εργαζόμενοι - Η κινητήρια δύναμη στο επίκεντρο

Στρογγυλή Τράπεζα "Διασύνδεση - στον τομέα της έντασης μεταξύ ασφάλειας και ασφάλειας": Αχίλλειο φτέρνα Ασφάλεια: Το διαδίκτυο πρέπει να γίνει πιο ασφαλές

Στρογγυλή Τράπεζα "Διασύνδεση - στον τομέα της έντασης μεταξύ ασφάλειας και ασφάλειας": Αχίλλειο φτέρνα Ασφάλεια: Το διαδίκτυο πρέπει να γίνει πιο ασφαλές

Μελέτη "Ψηφιακή Πελατειακή Εμπειρία 2017": Ψηφιακή Πελατειακή Σχέση - όχι μισά πράγματα!

Μελέτη "Ψηφιακή Πελατειακή Εμπειρία 2017": Ψηφιακή Πελατειακή Σχέση - όχι μισά πράγματα!

Διαχειριζόμενες υπηρεσίες ασφαλείας: "Δεν υπάρχει πρότυπο DIN για διαχειριζόμενη ασφάλεια"

Διαχειριζόμενες υπηρεσίες ασφαλείας: "Δεν υπάρχει πρότυπο DIN για διαχειριζόμενη ασφάλεια"

Μελέτη IDG "Βιομηχανία 4.0": Βιομηχανία 4.0: Το τμήμα πληροφορικής θέτει τον τόνο

Μελέτη IDG "Βιομηχανία 4.0": Βιομηχανία 4.0: Το τμήμα πληροφορικής θέτει τον τόνο

Δεδομένα Μελέτης Αναλυτικές δεξιότητες: Μεγάλες ανάγκες εκπαίδευσης στην επεξεργασία δεδομένων

Δεδομένα Μελέτης Αναλυτικές δεξιότητες: Μεγάλες ανάγκες εκπαίδευσης στην επεξεργασία δεδομένων

Μελέτη IDG Sourcing 2017: Αναχώρηση στα σύννεφα

Μελέτη IDG Sourcing 2017: Αναχώρηση στα σύννεφα

Μελέτη προέλευσης: Οι ηγέτες ΤΠ ενισχύουν το ρόλο τους προς τους CIO

Μελέτη προέλευσης: Οι ηγέτες ΤΠ ενισχύουν το ρόλο τους προς τους CIO

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εκδήλωση: Ημέρα προμήθειας: Η αντίσταση στους παρόχους υπηρεσιών καταρρέει

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εκδήλωση: Ημέρα προμήθειας: Η αντίσταση στους παρόχους υπηρεσιών καταρρέει

Προμήθεια: Οι συμβάσεις μακροπρόθεσμης προμήθειας δεν εντάσσονται στον ταχύ ψηφιοποιημένο κόσμο

Προμήθεια: Οι συμβάσεις μακροπρόθεσμης προμήθειας δεν εντάσσονται στον ταχύ ψηφιοποιημένο κόσμο

Μελέτη σχετικά με την εφοδιαστική IT 2015 στη Γερμανία: Οι σύμβουλοι Sourcing προωθούν την τυποποίηση των ΤΠ

Μελέτη σχετικά με την εφοδιαστική IT 2015 στη Γερμανία: Οι σύμβουλοι Sourcing προωθούν την τυποποίηση των ΤΠ

Στρογγυλή Τράπεζα Εβδομάδας Υπολογιστών: Κάθε πέμπτο αίτημα παροχής πηγών πληροφορικής δεν προέρχεται από το CIO

Στρογγυλή Τράπεζα Εβδομάδας Υπολογιστών: Κάθε πέμπτο αίτημα παροχής πηγών πληροφορικής δεν προέρχεται από το CIO

Μελέτη προέλευσης: Οι εταιρείες επιθυμούν να αναθέσουν σε τρίτους περισσότερα

Μελέτη προέλευσης: Οι εταιρείες επιθυμούν να αναθέσουν σε τρίτους περισσότερα

Μελέτη εφοδιασμού 2015: Οι στρατηγικές προμήθειας των φορέων λήψης αποφάσεων

Μελέτη εφοδιασμού 2015: Οι στρατηγικές προμήθειας των φορέων λήψης αποφάσεων

Αποτελέσματα της μελέτης CIO: Sourcing 2007

Αποτελέσματα της μελέτης CIO: Sourcing 2007

Μελέτη "Διαχείριση ταυτότητας και πρόσβασης": Εμπιστευτικό IAM: Έχει ακόμα πολλά να κάνουμε

Μελέτη "Διαχείριση ταυτότητας και πρόσβασης": Εμπιστευτικό IAM: Έχει ακόμα πολλά να κάνουμε

Η IDG Research Services κάνει τον έλεγχο πραγματικότητας: Analytics: Ξεκίνησε καλά, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να κάνετε

Η IDG Research Services κάνει τον έλεγχο πραγματικότητας: Analytics: Ξεκίνησε καλά, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να κάνετε

Στρογγυλή Τράπεζα σχετικά με το Real Analytics: Τι κάνουν οι Kittlers στο Κολοράντο με το Data Analytics

Στρογγυλή Τράπεζα σχετικά με το Real Analytics: Τι κάνουν οι Kittlers στο Κολοράντο με το Data Analytics

Μελέτη "Βιομηχανία 4.0" της εβδομάδας COMPUTER WEEK: Βιομηχανία 4.0: Οι μεγάλες εταιρείες είναι πρωτοπόροι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να καλύψουν τη διαφορά

Μελέτη "Βιομηχανία 4.0" της εβδομάδας COMPUTER WEEK: Βιομηχανία 4.0: Οι μεγάλες εταιρείες είναι πρωτοπόροι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να καλύψουν τη διαφορά

Στρογγυλή Τράπεζα Προετοιμασία Analytics: Το Analytics είναι έτοιμο για απογείωση

Στρογγυλή Τράπεζα Προετοιμασία Analytics: Το Analytics είναι έτοιμο για απογείωση

Το Classic BI δεν είναι πλέον αρκετό: τα προγράμματα αναλύσεων είναι ένα μείγμα οράματος και οικιακής εργασίας

Το Classic BI δεν είναι πλέον αρκετό: τα προγράμματα αναλύσεων είναι ένα μείγμα οράματος και οικιακής εργασίας

Μελέτη της ετοιμότητας του Analytics: Οι εταιρείες κερδίζουν πιθανότητες ανάλυσης δεδομένων

Μελέτη της ετοιμότητας του Analytics: Οι εταιρείες κερδίζουν πιθανότητες ανάλυσης δεδομένων

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Στρογγυλή τράπεζα: Η ψηφιοποίηση προκαλεί και τους παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Στρογγυλή τράπεζα: Η ψηφιοποίηση προκαλεί και τους παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής

CW ανεξάρτητη μελέτη: Πώς οι αρχηγοί IT βρίσκουν ελεύθερους επαγγελματίες ...

CW ανεξάρτητη μελέτη: Πώς οι αρχηγοί IT βρίσκουν ελεύθερους επαγγελματίες ...

Μελέτη Freelancer 2011: Η εξειδίκευση και η εμπειρία είναι ατού

Μελέτη Freelancer 2011: Η εξειδίκευση και η εμπειρία είναι ατού

IT Freelancer Study 2011: Αυτό που οι IT managers αναμένουν από τους μεσάζοντες

IT Freelancer Study 2011: Αυτό που οι IT managers αναμένουν από τους μεσάζοντες

Μελέτη κινητής ασφάλειας Μέρος 1: Κινητή ασφάλεια - Οι εταιρείες υποτιμούν τους κινδύνους

Μελέτη κινητής ασφάλειας Μέρος 1: Κινητή ασφάλεια - Οι εταιρείες υποτιμούν τους κινδύνους

Μελέτη COMPUTERWOCHE: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες της πληροφορικής επωφελούνται από μακρές εργασίες ανάθεσης έργων

Μελέτη COMPUTERWOCHE: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες της πληροφορικής επωφελούνται από μακρές εργασίες ανάθεσης έργων

Μελέτη Ασφάλειας Κινητών Τηλεφώνων Μέρος 3: Ασφάλεια Κινητών Τηλεφώνων - Πώς γερμανικές εταιρείες προστατεύονται

Μελέτη Ασφάλειας Κινητών Τηλεφώνων Μέρος 3: Ασφάλεια Κινητών Τηλεφώνων - Πώς γερμανικές εταιρείες προστατεύονται

IT Freelancer Study 2011: Υψηλές προσδοκίες για ανεξάρτητους επαγγελματίες πληροφορικής

IT Freelancer Study 2011: Υψηλές προσδοκίες για ανεξάρτητους επαγγελματίες πληροφορικής

Μελέτη ασφάλειας κινητού, Μέρος 2: Οι μεγαλύτερες αδυναμίες των εταιρειών

Μελέτη ασφάλειας κινητού, Μέρος 2: Οι μεγαλύτερες αδυναμίες των εταιρειών

Η ετοιμότητα σύννεφων στη Γερμανία: πώς οι χρήστες φτάνουν στο μέλλον

Η ετοιμότητα σύννεφων στη Γερμανία: πώς οι χρήστες φτάνουν στο μέλλον

Στρογγυλή Τράπεζα Ετοιμότητα για το Σύννεφο: "Πιστεύω ότι η τεχνολογία της πληροφορίας έχει αποσυνδεθεί εδώ και καιρό"

Στρογγυλή Τράπεζα Ετοιμότητα για το Σύννεφο: "Πιστεύω ότι η τεχνολογία της πληροφορίας έχει αποσυνδεθεί εδώ και καιρό"

Μοντέλο Φάσης: 5 συμβουλές για ενορχηστρωτικές υπηρεσίες cloud

Μοντέλο Φάσης: 5 συμβουλές για ενορχηστρωτικές υπηρεσίες cloud

Επαγγελματική χειραφέτηση ως ελεύθερος επαγγελματίας: Ακόμη και η γυναίκα είναι στην εργασία πληροφορικής

Επαγγελματική χειραφέτηση ως ελεύθερος επαγγελματίας: Ακόμη και η γυναίκα είναι στην εργασία πληροφορικής

Ψηφιοποίηση & Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων: Είστε έτοιμοι για το σύννεφο;

Ψηφιοποίηση & Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων: Είστε έτοιμοι για το σύννεφο;

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Στρογγυλής Τραπέζης Cloud Telephony: "Η Cloud Telephony είναι ήδη η καλύτερη εναλλακτική λύση σήμερα"

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Στρογγυλής Τραπέζης Cloud Telephony: "Η Cloud Telephony είναι ήδη η καλύτερη εναλλακτική λύση σήμερα"

Εργοδοτούμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες πληροφορικής: Τρεις έρευνες σχεδίων σε μια εβδομάδα

Εργοδοτούμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες πληροφορικής: Τρεις έρευνες σχεδίων σε μια εβδομάδα

Εξατομικευμένη τοποθέτηση των ελεύθερων επαγγελματιών πληροφορικής: Πού είναι ο πόνος του διαχειριστή του έργου;

Εξατομικευμένη τοποθέτηση των ελεύθερων επαγγελματιών πληροφορικής: Πού είναι ο πόνος του διαχειριστή του έργου;

Μελέτη CISO από την COMPUTERWOCHE: Οι προϋπολογισμοί ασφάλειας της πληροφορικής αυξάνονται, αλλά συχνά στερούνται τεχνογνωσίας

Μελέτη CISO από την COMPUTERWOCHE: Οι προϋπολογισμοί ασφάλειας της πληροφορικής αυξάνονται, αλλά συχνά στερούνται τεχνογνωσίας

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ασφάλεια Cloud Cloud Table: Η ασφάλεια του Cloud δεν είναι θέμα τεχνολογίας, αλλά συμμόρφωσης

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ασφάλεια Cloud Cloud Table: Η ασφάλεια του Cloud δεν είναι θέμα τεχνολογίας, αλλά συμμόρφωσης

Απαιτήσεις για τους μεσάζοντες αυξάνονται: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες στον τομέα της πληροφορικής είναι ένα σπάνιο εμπόρευμα

Απαιτήσεις για τους μεσάζοντες αυξάνονται: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες στον τομέα της πληροφορικής είναι ένα σπάνιο εμπόρευμα

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Στρογγυλή τράπεζα IoT II: Η αποδιοργανωμένη σκέψη από μόνη της δεν κάνει ένα επιτυχημένο πρόγραμμα IoT

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Στρογγυλή τράπεζα IoT II: Η αποδιοργανωμένη σκέψη από μόνη της δεν κάνει ένα επιτυχημένο πρόγραμμα IoT

Μελέτη του IoT από την COMPUTERWOCHE και την CIO: Πολλές εταιρείες δεν είναι ακόμη έτοιμες για IoT

Μελέτη του IoT από την COMPUTERWOCHE και την CIO: Πολλές εταιρείες δεν είναι ακόμη έτοιμες για IoT

Η COMPUTERWOCHE μελετά την Cloud Telephony στο τέλος του ISDN: Κάθε τρίτη εταιρεία θέλει να στηριχθεί στην τεχνολογία σύννεφων

Η COMPUTERWOCHE μελετά την Cloud Telephony στο τέλος του ISDN: Κάθε τρίτη εταιρεία θέλει να στηριχθεί στην τεχνολογία σύννεφων

Εργασία στο IT 2016: Γυναίκες ενάντια στην έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων

Εργασία στο IT 2016: Γυναίκες ενάντια στην έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων

Ετοιμότητα πελάτη: Πλήρως ικανοποιημένοι πελάτες - αυτός είναι ο στόχος

Ετοιμότητα πελάτη: Πλήρως ικανοποιημένοι πελάτες - αυτός είναι ο στόχος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Cloud Security 2016: Είναι το ανασφαλές σύννεφο αυτό καθαυτό;

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Cloud Security 2016: Είναι το ανασφαλές σύννεφο αυτό καθαυτό;

CISO μελέτη της COMPUTERWOCHE: CISOs που δεν έχουν ακόμη συσταθεί σε γερμανικές εταιρείες

CISO μελέτη της COMPUTERWOCHE: CISOs που δεν έχουν ακόμη συσταθεί σε γερμανικές εταιρείες